Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Photo a day 21-30 September 2016



Day 21.....oops





Day 22...square





Day 23....macro





Day 25.....what's inside





Day 26.......free





Day 27.....create







Day 28......this season






Day 29.....stop






Day 30......go





Photo a day 1-10 September 2016



Day 1....art ( art of the nature )






Day 2......something






Day 3.....warm






Day 4....music ( of the waves )






Day 5.....give






Day 6....graving






Day 7.....the little things






Day 9.....circle






Day 10.....black+white





Photo a day 14-30 August 2016




Day 14.........Kitchen







Day 16.......delicate






Day 17.....I'm obsessed with






Day 18......early






Day 19.....late






Day 20.......bridge






Day 21....legs






Day 22......happy






Day 23.....sad






Day 30.....umprella




Day 31.....sunset